درباره شرکت

شرکت مهرگام آذر صنعت معرف و مجری محصولات ژئوسنتتیک می باشد. ورق ژئوممبران و ژئوتکستایل یکی از محصولات ژئوسنتتیک می باشد که جهت عایق بندی استخر های ذخیره آب و پروژه های گود ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد ورق های ژئوممبران و ژئوتکستایل دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به سایر عایق ها می باشند. ورق های ژئو ممبران و ژئو تکستایل دارای کیفیت بالاتر و هزینه کمتر نسبت به سایر عایق ها می باشد. استخر های ذخیره آب و پروژه های صنعتی و گود های ساختمانی که با ورق های ژئوممبران و ژئوتکستایل اجرا شوند دارای طول عمر بسیار بالایی می باشند.

ژئوممبران 

 ژئوتکستایل

اخبار
خدمات