پروژه های گودساختمانی
responsive carousel

با توجه به افزایش روزافزون محصولات ژئوسنتتیک و کاربرد فراوان اینگونه محصولات در پروژه های عمرانی شرکت مهرگام آذر صنعت با پشتوانه فنی و اجرایی مطابق با استاندارد های روز دنیا آمادگی لازم جهت تهیه و اجرای اینگونه مصالح را دارد .

محصولات این شرکت شامل انواع مصالح ژئوسنتتیک در گروه های ذیل می باشد:

1- راه سازی مانند انواع ژئوگریدها، مسلح کننده های خاک و ژئوتکستایل های بافته و نبافته می باشد.

2- عایق بندی های غشایــــی صنعتی و کشاورزی ماننـــد انواع  ژئوممبران های داخلی  و خارجی مانند  HDPE، LLDPE  ، VHDPE، نمایندگی شرکت های تولید داخلی ژئوممبران و نمایندگی شرکت های خارجی ژئوممبران مانند GSE آلمان.

3- عایق های آب بندی ساختمانی : مانند انواع GCL (محصولات غشایی آب بند متشکل از دو لایه ژئوتکستایل بافته و نبافته پایه رسی ).

4- انواع ورق های PVC در ضخامت های مختلف .

با توجه به افزایش روزافزون محصولات ژئوسنتتیک و کاربرد فراوان اینگونه محصولات در پروژه های عمرانی شرکت مهرگام آذر صنعت با پشتوانه فنی و اجرایی مطابق با استاندارد های روز دنیا آمادگی لازم جهت تهیه و اجرای اینگونه مصالح را دارد .

محصولات این شرکت شامل انواع مصالح ژئوسنتتیک در گروه های ذیل می باشد:

1- راه سازی مانند انواع ژئوگریدها، مسلح کننده های خاک و ژئوتکستایل های بافته و نبافته می باشد.

2- عایق بندی های غشایــــی صنعتی و کشاورزی ماننـــد انواع  ژئوممبران های داخلی  و خارجی مانند  HDPE، LLDPE  ، VHDPE، نمایندگی شرکت های تولید داخلی ژئوممبران و نمایندگی شرکت های خارجی ژئوممبران مانند GSE آلمان .

3- عایق های آب بندی ساختمانی : مانند انواع GCL (محصولات غشایی آب بند متشکل از دو لایه ژئوتکستایل بافته و نبافته پایه رسی ).

4- انواع ورق های PVC در ضخامت های مختلف .